Ympäristövastuullisuus

Vastuullinen IT-palveluiden tuottaja

Ympäristövastuullisuutemme IT-palveluiden tuottajana näkyy kaikessa toiminnassamme: prosessimme ja palvelumme suunnitellaan siten, että energian, luonnonvarojen ja raaka-aineiden käyttö on mahdollisimman tehokasta, varmistamme laitteiden vastuullisen elinkaarenhallinnan ja suosimme kumppaneita, jotka edistävät kestävää kehitystä. Toimintamme on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin vaatimusten mukaisesti.

Pyrimme aktiivisesti siirtymään teknologioissa uudempiin, energiankulutuksen kannalta tehokkaampiin ja ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin. Tarjoamme kestäviä digitaalisia palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat toimia resurssiviisaammin ja ilmastoystävällisemmin.

Lue ilmastotiekartta raporttimme

Netox Oy Tavoittelee Hiilineutraaliutta 2035 Mennessä ja Pyrkii Nollapäästöihin 2030 Mennessä

  • Kaikkien Netoxin käyttämien konesalien sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä
  • Netox hyödyntää vuokrauspalvelua it-laitteiden hankinnassa omaan
    käyttöön sekä myytyjen laiteiden osalta. Netoxille palautuvat vuokralaitteet toimitetaan yhteistyökumppanille, joka huolehtii niiden jatkovuokrauksesta/-myynnistä. Vuokrauspalvelulla mahdollistetaan laitteiden pidempi elinkaari ja vähennetään uusien laitteiden hankintaa.
  • Pakkausmateriaalien osalta pystytään uusiokäyttämään pakkauksia.
    Esimerkiksi saapuvien kuljetusten pakkaukset hyötykäytetään lähtevien kuljetusten pakkauksissa.

Kohti Vihreämpää Työympäristöä

Viemme työympäristöämme ja työskentelytapojamme yhä vihreämpään suuntaan. Vastuullisen toiminnan kehittämisen ja jatkuvan parantamisen edellytyksenä on ympäristötietoinen ja sitoutunut henkilöstö.

Netoxin ilmastotiekartta – kohti kestävämpiä käytäntöjä

Teemme konkreettisia toimenpiteitä ympäristötietoisuuden edistämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Olemme laatineet ilmastotiekartan, jossa asetimme tavoitteeksemme olla hiilineutraali koko liiketoimintamme osalta vuoteen 2035 mennessä. Ilmastotiekartta sisältää seuraaville vuosille konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat mm. ympäristövastuullisuuden huomioiminen hankinnoissa, uusiutuvien energialähteiden käyttö ja vähäpäästöisen työmatkaliikkumisen tukeminen.

Laskemme hiilijalanjälkemme vuosittain koko liiketoimintamme osalta (scope 1-3) seurataksemme ilmastotiekartassa asetettujen päästövähennystavoitteidemme toteutumista. Hiilijalanjäljen laskenta auttaa meitä ymmärtämään syvällisesti, mistä päästöt syntyvät ja miten niitä pienennetään.

Netox Oy on sitoutunut olemaan hiilineutraali yritys vuoteen 2035 mennessä, ja vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on 100 % vähennys scope 1–2 päästöissä.

Tutustu ilmastotiekarttaan

Hiilijalanjälki 2022

Laskelmassa on otettu huomioon päästöt koko arvoketjusta (Scope 1, 2 & 3), mukaan lukien seuraavat päästölähteet.

3482t

Emissions / Year

154t

Emissions / Revenue M€

28t

Emissions / Employee

Scope 1

Ajoneuvojen polttoaineet:
Käytöstä syntyvät päästöt

Scope 2

Sähkö
Kaukolämpö

Scope 3

Laitteiden myynti
Ostot
Pakkausmateriaalit
Kuljetus
Työmatkat ja työmatkustus
Jätehuolto ja veden käyttö
Polttoaineen tuotanto