Tietoturvaseteli

Taloudellista tukea tietoturvan eteen

Suomen hallitus tarjoaa nyt suoraa taloudellista tukea yrityksille, jotka haluavat parantaa tietoturvaansa. Tietoturvan kehittämistukea voivat hakea Suomeen rekisteröidyt ja yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla toimivat yritykset 1.12.2022 alkaen.

Tämä tuki tulee kuponkina, jota voidaan käyttää kattamaan parempien turvatoimien toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset.

Tietoturva on nykyään valtava aihe, ja yhä useammat yritykset joutuvat tietomurtojen uhreiksi. Tämän seurauksena monet yritykset etsivät tapoja parantaa tietoturvaansa.

Tukea voidaan myöntää vain tietoturvaa parantavaan toimintaan Suomessa ja yrityksellä on oltava kustannukset tukihakemuksen jättämisen jälkeen, mutta viimeistään 31.12.2024.

Ohjeet setelin hakemista varten

Joulukuun 1. päivänä voimaan tuleva uusi asetus antaa yrityksille mahdollisuuden hakea joko 15 000 tai 100 000 euron arvoisia seteleitä. Pienempi seteli on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat luoda tai parantaa tietoturvasuunnitelmaansa, kun taas suurempi seteli on tarkoitettu erityisesti yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiksi katsotuille yrityksille.

Isommalla kupongilla yritykset voivat kattaa 70 prosenttia projektin kustannuksista 30 prosentin omavastuulla. Liikenne- ja viestintäministeriölle on myönnetty vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa kuuden miljoonan euron määräraha tietoturvan kehittämiseen.

Yritykset voivat tiedustella lisätietoja Liikenne- ja viestintäviraston kyberturvakeskuksesta.

Ketkä voivat hakea tietoturvaseteliä?

Tietoturvaseteli on tarkoitettu Suomen toimitusvarmuuden kannalta kriittisille organisaatioille. Seteliä käytetään tietoturvan kehittämiseen Suomessa, eikä sitä voi käyttää yritysten ulkomaisten toimipisteiden tietoturvan kehittämiseen.

Kenelle

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille. 15 000 euron tuki on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille. 100 000€ tukea ei ole rajoitettu, mutta siinä on 30% omavastuuosuus.

Kohteet

Tukea voi käyttää esimerkiksi tietojärjestelmien tarkastustyöhön, tietoturvan parantamiseen tähtääviin hankintoihin, henkilökunnan kouluttamiseen tai muihin yrityksen tietoturvaa kehittäviin toimiin.

Milloin

Seteli tulee yritysten haettavaksi 1.12.2022. Tukea voi hakea Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksesta.

Valitse sopivin vaihtoehto

Netox tarjoaa erilaisia toteutusvaihtoehtoja tietoturvaseteliasiakkailleen tositteen koosta riippuen.

Netox voi myös auttaa asiakasta setelin hakemisessa, jos asiakas näin haluaa.

Asiakas pystyy aina halutessaan räätälöimään setelin käytön juuri kuten haluaa, mutta Netox tarjoaa myös valmiita kokonaisuuksia, joista asiakas voi valita.

100 000 euron tietoturvaseteli sisältää:

Asiakkaan tilanteen ja tarpeiden kartoituksen, asiakkaalle räätälöidyn parannussuunnitelman tekemisen ja parannussuunnitelman toteuttamisen.

15 000 euron tietoturvaseteli sisältää:

Asiakkaan tilanteen ja tarpeiden kartoituksen, asiakas voi lisäksi valita useista eri vaihtoehdoista, kuten verkkosovellushyökkäys (pentesting), phishing, koulutus (tietoturva, tietosuoja) ja 365 klinikka + pilvipalvelu työpaja.

 

Seteliä voidaan hakea seuraavilla toimialoilla

Elintarvike
Alkutuotanto, elintarviketeollisuus, kauppa ja jakelu

Finanssi
Rahoitus ja vakuutus

Logistiikka
Ilmakuljetus, maakuljetus, vesikuljetus ja satamat

Teollisuus
Kemia, metsä, MIL, sotateollisuus, muovi ja kumi, rakennus, teknologia ja kriittiset materiaalit

Terveydenhuolto
Terveydenhuolto, vesihuolto ja jäte

Tietoyhteiskunta
Tietotekniikka- ja tietoverkkoala media

Energia

Turva-ala

Tuen hyväksyntä

  • Asetus tulee voimaan 1.12.2022
  • Tukea myönnetään niin kauan kuin tuen maksamista varten osoitettu määräraha riittää​.
  • Tuki ei ole harkinnanvaraista​.
  • Myönnetään automaattisesti hakemuksen perusteella hakemusten saapumisjärjestyksessä.​
  • Jaettava summa on rajallinen eikä sitä välttämättä voida myöntää kaikille sitä haluaville
  • yrityksille.
  • Tukea voidaan myöntää vain kustannuksiin, jotka syntyvät tukihakemuksen jättämisen
  • jälkeen ja viimeistään 31.12.2024.​

Kysy lisää