Tietoturvallisuuden Asiantuntijapalvelut

Turvattu digitaalinen matka: Ratkaisut kyberuhkien ennaltaehkäisyyn ja resilienssiin

Internetiin liitettyjen järjestelmien turvallinen käyttö edellyttää vankkaa tietoturvaa, joka kehittyy jatkuvasti digitaalisen toimintaympäristön mukana. Me Netoxilla painotamme kyberturvallisuuden lisäksi myös resilienssiä kyberuhkia vastaan. Näin varmistamme, että digitaalinen toimintaympäristösi on turvassa, varautunut uhkiin ja tarvittaessa toipuu mahdollisista kyberiskuista nopeasti.

Yhteydenotto

Tietoturva-arvioinnit: Organisaatiosi tarpeisiin räätälöity kyberturvasuunnitelma

Kyberuhkien monimutkaisuus on verrattavissa navigointiin tuntemattomilla vesillä. Netoxin tietoturva-arvioinnit toimivat tarkkoina kyberturvan ohjenuorina ja tarjoavat kattavan ja huolellisen katsauksen organisaatiosi tietoturvatilanteeseen. Alan parhaiden käytäntöjen, tarkkaan valittujen viitekehysten ja omien, pitkälle mietittyjen menetelmiemme avulla luomme räätälöidyn ja priorisoidun tietoturvaraportin organisaatiollesi.

Kattavat ja räätälöidyt kyberturva-analyysit

Netoxin analyysin avulla luot seikkaperäisen kyberturvallisuussuunnitelman, roadmapin, joka perustuu yksityiskohtaiseen riskianalyysiin ja kattavaan IT-ympäristön kartoitukseen. Analyysit ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnit voidaan räätälöidä organisaatio- tai järjestelmätasolla. Niiden avulla voidaan tutkia nykytilanne erilaisten sertifikaattien, kriteerien ja lainsäädännön, kuten Netox CyberSafe, ISO/IEC 27001, TISAX, NIST, OWASP ASVS, NIS2 ja EU-GDPR valossa.

Tiedonkeruuvaihe sisältää tyypillisesti yhteisiä työpajoja avainhenkilöstön kanssa joko paikan päällä, virtuaalisesti tai hybridiympäristössä. Tietoa kerätään haastattelemalla asiakkaita, tekemällä perusteellisia kartoituksia liiketoiminta- ja tietotekniikkaympäristöistä sekä tietojärjestelmien systemaattisen tarkastelun avulla. Netoxin kyberturvallisuusarviointi toimii kompassina, joka tarjoaa tarkan kuvan IT-toimintaympäristöstänne ja olemassa olevista turvamekanismeistanne. Arvioinnit toimivat hyvänä pohjana kestävien, turvallisten ja toteuttamiskelpoisten strategioiden luomiseen.

Tietosuoja-arviointi: Tiedonkäsittelyprotokollien vahvistaminen

Tietosuoja-arviointi luo selkeän kuvan henkilötietojen käsittelystä ja varmistaa kattavan arvioinnin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten täyttämiseksi. Arvioinnissa selvitetään huolellisesti asiakasroolit, tietojenkäsittelyn oikeudelliset perusteet, tietorekisterit, asiakirjat ja järjestelmät. Saat selkeät suositukset organisaatiosi tietojenkäsittelymenettelyjen parantamiseksi ja mahdollisten puutteiden ehkäisemiseksi.

Digitaalisten rajojen vahvistaminen

Netox auttaa sinua hallitsemaan kyberturvaympäristöäsi ja luottamaan tehtyihin valintoihin alati kehittyvässä digitaalisessa toimintaympäristössä. Varmistamme, että organisaatiosi resilienssi on vahva myös lukemattomia uusia kyberturvallisuusuhkia vastaan. Tietoturva-arviointimme tuottavat yksityiskohtaisen kartan, joka paljastaa organisaatiosi kyberturvallisuuden vahvuudet, haavoittuvuudet ja vahvistamista vaativat osa-alueet.

Turvallisuusarviointiemme tavoitteena on arvioida ja analysoida kriittisellä silmällä organisaatiosi turvallisuustilanne. Varmistamme, että kaikki olennaiset turvatoimet ovat olemassa ja niitä noudatetaan. Asiakkaanamme hallitset kyberuhkien aiheuttamat haasteet, sillä autamme sinua:

Ottamaan tietoturvan haltuun

Parempi ymmärrys turvallisuustilanteesta auttaa hallitsemaan kokonaisuutta varmalla kädellä.

Hyödyntämään kokonaisvaltaista näkemystä

Sekä kokonaiskuva että yksityiskohtaiset löydökset auttavat muodostamaan selkeän näkemyksen nykytilanteesta.

Pienentämään riskejä

Tulosten avulla suojaat kriittiset liiketoimintasovellukset ja -tiedot ja vähennät kyberturvallisuusriskejä.

Toteuttamaan toimenpiteet

Käytännönläheisten ja vaikuttavien ohjeiden avulla tehostat kyberturvallisuusriskien hallintaa.

Tietoisuutta lisäävä koulutus: strateginen lähestymistapa kyberturvatietoisuuden kasvattamiseen

Digitaalisessa toimintaympäristössä ihmisillä on keskeinen rooli organisaation kokonaisvaltaisen tietoturvan toimivuudessa. Koulutuksemme on suunniteltu parantamaan tiimien tietoturvatietoisuutta. Se on strateginen toimenpide, jossa käytännöllisten ohjeiden ja toimenpiteiden avulla luodaan organisaatioosi vankka tietoturvakulttuuri.

Henkilöstön ja johdon koulutukset

Netoxin koulutustilaisuudet ovat käytännönläheisiä ja kokonaisvaltaisia. Varmistamme, että henkilöstö ja johto saavat kattavan käsityksen tietoturvasta. Koulutustilaisuudet järjestetään joko kasvotusten tai Teamsin välityksellä, ja ne kestävät noin 1,5 tuntia. Koulutukset käsittelevät tietoturvan eri osa-alueita, kuten sen perusperiaatteita, yleisiä uhkia sekä käytännön vinkkejä ja sääntöjä. Osallistujat oppivat käytännönläheisiä tapoja lähestyä sekä ennakoivaa että reaktiivista tietoturvaa.

Valmiit ja räätälöidyt koulutukset

Netox tarjoaa laajan valikoiman koulutuskokonaisuuksia. Niitä voidaan hyödyntää sellaisenaan tai ne voidaan räätälöidä vastaamaan organisaatiosi erityistarpeita. Kokonaisuudet on suunniteltu niin, että ne on helppo integroida saumattomaksi osaksi operatiivista työnkulkua. Näin varmistetaan, että välitetty tieto on sekä teoreettista että helposti saatavilla ja sovellettavissa.

Tietosuojan perusteet -koulutus

Tietosuojan merkityksen ymmärtäminen ja ylläpitäminen ovat ratkaisevan tärkeitä menestystekijöitä nykymaailmassa. Netox tarjoaa tehokkaita (1-2h) kohdennettuja koulutuksia, jotka järjestetään joko kasvotusten tai Teamsin välityksellä. Koulutukset tarjoavat osallistujille kattavan ymmärryksen tietosuojasta ja varmistavat, että henkilöstöllä on tarvittavat valmiudet suojata organisaation kriittisiä tietoja.

Turvallinen ohjelmistokehitys -koulutus

Turvallisen ohjelmistokehityksen koulutuksessa keskitytään turvallisuuden ja tietosuojan juurruttamiseen osaksi ohjelmistokehityksen elinkaarta. Netoxin asiantuntijat kehittävät organisaationne ohjelmistokehityskäytäntöjä ja varmistavat, että tietoturva- ja tietosuojaperiaatteet on integroitu ohjelmiston suunnitteluvaiheesta aina käyttöönottoon, käyttöön ja käytöstä poistamiseen.

Yhteenvetona: Kyberturvallisuutta vahvistetaan lisäämällä tietoisuutta

Kyberturvatietoisuutta lisäävä koulutus tarjoaa kokonaisvaltaisen tavan parantaa kyberturvallisuuden resilienssiä. Koulutus keskittyy sekä tiedon lisäämiseen että sen käytännön soveltamiseen.

Nykytila ja tarpeet: Lisääntyvä riippuvuus digitaalisista alustoista ja mekanismeista edellyttää henkilöstöltä vahvaa ymmärrystä kyberturvallisuudesta.

Palvelun tuoma arvo: Parannat tiimisi kyberturvatietoutta ja -osaamista ja suojaat jokaisen organisaatiosi tehtäväkenttään kuuluvan digitaalisen vuorovaikutustilanteen.

Netoxin luomat yksityiskohtaiset opintokokonaisuudet ja simulaatiot auttavat tiimiäsi ymmärtämään kyberturvallisuutta paremmin. Näin varmistat, että jokainen toimenpide digitaalisessa työympäristössä on tehty tietoisemmin ja osaavammin. Koulutus auttaa tekemään organisaatiostasi turvallisemman ja rakentamaan vahvan perustan syvälliselle kyberturvallisuusymmärrykselle ja -käytännöille.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Me pohdimme yhdessä teille sopivat ratkaisut

Yhteydenotto