Pilven Tietoturvaratkaisut

Edistyneet pilven tietoturvaratkaisut yrityksille ja organisaatioille

Pilviteknologioiden ja palveluiden nopeasti muuttuvassa ympäristössä omaisuuden ja tietojen suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Netox tarjoaa erikoistuneita pilviturvallisuuspalveluita, jotka vastaavat nykyaikaisten yritysten moninaisiin tarpeisiin. Kokeneista asiantuntijoista koostuva tiimimme on omistautunut tarjoamaan huippulaadukkaita palveluita. Riippumatta siitä, missä vaiheessa pilvimatkaasi olet, räätälöidyt ratkaisumme ovat suunniteltu vastaamaan erityisiä pilviturvallisuusvaatimuksiasi.

 

Netox on erikoistunut Microsoftin pilviympäristöön, tarjoten kattavaa turvallisuutta, joka käsittää sekä tekniset näkökohdat että strategian ja hallinnon. Konsultaatiotiimimme koostuu erittäin pätevistä ammattilaisista, joilla on yli vuosikymmenen kokemus pilviympäristöistä ja syvällinen ymmärrys pilviturvallisuudesta. Tiimillämme on laaja asiantuntemus pilviturvallisuudesta Microsoft Azuren, Microsoft 365:n ja Microsoft Entra ID:n osalta.

Yksi Netox-tiimin jäsenistä on palkittu Microsoft Security MVP -palkinnolla.

Palvelumme on jaettu neljään keskeiseen kategoriaan, joista kukin käsittelee tiettyä pilvitietoturvallisuuden osa-aluetta:

Pilvitietoturvapajat

Nämä työpajat on suunniteltu Microsoftin tietoturvaekosysteemiä käyttäville organisaatioille, ja niissä keskitytään tietoturvaratkaisujen käyttöönoton lisäämiseen sekä korkean arvon tuottamiseen optimoiduin kustannuksin. Erityiset työpajat kattavat aiheita, kuten SIEM plus XDR, Defender for Cloud monipilviympäristöissä ja identiteettien & pääsynhallinnan turvaaminen.

Netox tarjoaa sarjan työpajoja, jotka keskittyvät uhilta suojautumiseen SIEM plus XDR:n avulla (Defend Against Threats with SIEM plus XDR Workshop). Merkittävässä roolissa on monipilviympäristöihin keskittyvä Secure Multi-Cloud Environments Workshop, joka on suunniteltu edistämään ja ohjaamaan Microsoft Defender for Cloudin ja Azure Network Securityn kaltaisten ratkaisujen käyttöönottoa.

 

Turvallisuusarvioinnit

Turvallisuusarvioinnit tarkastelevat pilviympäristöjen nykyistä tietoturvatilannetta kattavan analyysin avulla. Netox tarjoaa maksurakenteeltaan standardoituja arviointeja alustoille, kuten M365, Microsoft Entra ja Azure.

Netox suorittaa perusteellisen arvion Microsoftin pilviratkaisujen tietoturvasta. Arviointi on olennaisen tärkeää yrityksille, jotka hyödyntävät yhä enemmän digitalisaatiota ja pilvipalveluita. Arviointi auttaa selvittämään epäselviä pilvitietoturvatilanteita ja uhkia, jotka aiheuttavat merkittäviä riskejä liiketoiminnan kannalta keskeisille tiedoille. Tarjoamme yksityiskohtaista tietoa tietoturvatilanteestasi ja määrittelemme riskit sekä niiden vakavuusasteen hyödyntämällä Microsoftia ja alan parhaita käytäntöjä.

Netox on erikoistunut suorittamaan turvallisuusarviointeja Microsoftin pilvipalveluille. Tarkastelemme Azure-alustaa yksittäisten resurssien ja resurssityyppien osalta varmistaen parhaiden käytäntöjen ja tiukentamisohjeiden noudattamisen. Microsoft Entra ID -arvioinneissa keskitytään vuokraajatason turvallisuusvalvontaan ja tehokkaaseen pääsynhallintaan, jotka tyypillisesti sisältyvät Azure- tai M365-analyyseihin. Microsoft 365 (M365) -arvioinneissa perehdytään vuokraajan turvallisuusvalvontaan ja varmistetaan, että alan parhaita käytäntöjä ja tiukentamisohjeita noudatetaan.

Käyttöönotot

Netox varmistaa tietoturvapalvelujen saumattoman integroinnin ja käyttöönoton sekä tarjoaa asiantuntemusta esimerkiksi MDR/XDR-palvelun käyttöönotossa ja Microsoft Sentinel -siirroissa. Tähän kaikkeen sovelletaan ennakoitavaa maksumallia.

Microsoft Sentinel -käyttöönoton tarjouksemme sisältää vankan perustason käyttöönoton, joka on laadittu huolellisesti Netoxin parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Palvelu sisältää myös perustavanlaatuisen joukon analytiikka- ja automaatiosääntöjä, jotka takaavat kattavan tietoturvainfrastruktuurin.

Microsoft 365 Defender Deployments (XDR) -hankkeemme kattaa MDA:n, MDE:n, MDI:n ja MDO:n perustason käyttöönotot, jotka perustuvat Netoxin parhaiksi todettuihin käytäntöihin. Pakettiin kuuluu olennaisena osana automaatiosääntöjen perussarja, joka tehostaa automaatiota ja virtaviivaistaa prosesseja. Tarjoamme myös lisäratkaisuja yrityksille, jotka tähtäävät vieläkin korkeampaan turvallisuustasoon. Microsoft Entra ID Protection, Entra ID Privileged Identity Management ja Microsoft Defender for Cloud vahvistavat yrityksesi suojaa ennestään.

Pilvitietoturvan neuvontapalvelut

Ennaltaehkäisevillä pilvitietoturvatoimenpiteillä on tärkeä merkitys. Neuvontapalvelumme keskittyvät pilvipalveluiden turvallisuusaseman vahvistamiseen jo varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on auttaa organisaatioita ottamaan käyttöön tehokkaita strategioita, joiden avulla parannetaan turvallisuutta ja vältetään kalliita muutoksia pitkällä aikavälillä.

Nykypäivän digitaalisella aikakaudella organisaatiot ovat omaksuneet ”pilvi ensin” -lähestymistavan, ja pilvipalveluiden käyttöönotto asetetaan etusijalle yhä useammin. Siirtymävaiheeseen voi liittyä haasteita, joihin on tärkeää vastata kohdennetuilla ja tehokkailla strategioilla. Nykyisen pilvitietoturvan ymmärtäminen on perustavanlaatuisen tärkeää. Näin varmistetaan, että toimintaympäristöt ovat suojattuja ja että tietoturvan puitteet otetaan huomioon tulevien käyttöönottojen suunnittelussa.

Tarjoamme ensiluokkaista pilvitietoturvan neuvontapalvelua, joka on räätälöity erilaisten asiakkaiden vaatimuksiin. Neuvontapalvelumme tavoitteena on parantaa pilvitietoturvallisuutta ja edistää parhaiden turvallisuuskäytäntöjen käyttöönottoa alusta alkaen. Neuvontapalveluissa opastamme asiakkaitamme vahvistamaan pilvi-infrastruktuuriaan, jotta he voivat toimia luottavaisin mielin ja varmistaa, että tärkeät tiedot ja toimet on suojattu mahdollisilta uhilta.

Asiantunteva pilvitietoturvan konsultointi

Olemme erikoistuneet Microsoftin pilvialustoihin

Netoxin pilvitietoturvakonsultoinnin ammattilaisilla on pilvitietoturvasta mittava kokemus. Tiimimme on erikoistunut Microsoftin pilvialustoihin, kuten Azureen, Microsoft 365:een ja Entra ID:hen, ja tarjoaa avuksi strategista näkemystään sekä teknistä osaamistaan. Asiantuntemuksemme ulottuu kertaluonteisista turvallisuusarvioinneista jatkuvaan turvallisuusaseman hallintaan ja takaa, että organisaatiot saavat räätälöityä opastusta pilvitietoturvamatkansa jokaisessa vaiheessa.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Me pohdimme yhdessä teille sopivat ratkaisut

Ota yhteyttä