Palvelunhallinta- ja projektipalvelut

Asiakaslähtöistä palvelunhallintaa


Koulutetut ja kokeneet asiantuntijamme vastaavat tavoitteiden mukaisesta toiminnasta projekteista palveluihin ja tarvittaessa koko tietohallinnon kokonaisuuteen. Tuottamamme arvo auttaa ennakoimaan toiminnalle tarpeellisia päätöksiä, toteuttamaan kehitystöitä ja muutoksia hallitusti sekä ymmärtämään IT:n nykytilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia yrityksen toiminnan parhaaksi.

 

 

 

Palvelupäällikköpalvelu

Palvelupäällikkö yhteistyön keskiössä

Palvelupäällikkö tuo arvoa huolehtimalla Asiakkaan palvelukokonaisuudesta, sen yhteentoimivuudesta sekä varmistamalla, että Asiakkaan palvelut ovat riittävästi resursoituja ja palvelun laatu on sovitun mukaista. Palvelupäällikön työtä ohjaa vahva ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta ja sen asettamista vaatimuksista ICT:lle.

 

 

Tietohallintopalvelu

Tietohallintopalvelua Asiakaslähtöisesti

Tietohallinnon johtamisen ammattilaisillamme on monipuolista kokemusta erilaisten yritysten palvelukokonaisuuksien hallinnasta kymmenien vuosien ajalta. Autamme jäsentämään palvelut vaikkapa ITIL viitekehyksen mukaisesti korostaen palveluiden käytettävyyttä ja arjen toimivuutta. Tietohallintopalvelumme asiantuntijat auttavat tekemään pidemmän aikavälin palveluiden kehityssuunnitelman ja huolehtivat niiden toteuttamisesta muuttuvat tilanteet huomioiden.

 

 

Projektipalvelut

Kokeneet ja sertifioidut ammattilaiset

Tietohallinto- ja projektijohtaminen on keskeinen osa yhteistyötä. Projektien parissa työskentelevät Netox asiantuntijat ovat kansainvälisesti hyväksytyn koulutuksen ja sertifikaatin omaavia projektiosaajia- tai päälliköitä.

Hallitut prosessit ja koulutetut ihmiset varmistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen asiakkaan liiketoiminnan kehittymisessä, IT-ympäristön kokonaisvaltaisessa hallinnassa sekä projektien läpiviennissä, aikatauluissa ja budjetissa pysymisessä.

 

 

Tietosuojapalvelu

Nimetty tietosuoja-asiantuntija yrityksen käyttöön

Tietosuojapalvelun avulla Asiakas saa käyttöönsä nimetyn tietosuoja-asiantuntijan vastaamaan tietosuojatyöstä. Tietosuojan nimetty asiantuntija ohjaa tietosuojatyötä ja auttaa käytännössä tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämisessä. Palvelu auttaa Asiakasta täyttämään EU:n tietosuoja- asetuksen vaatimukset. Tietosuojalainsäädäntöön liittyy vaatimus osoitusvelvollisuudesta. Organisaation on pystyttävä osoittamaan, miten he rekisterinpitäjänä suojaavat rekisteröityjen tietoja. Organisaation on kirjattava ja tehtävä toimenpiteitä, jotta osoitusvelvollisuuden vaatimukset täyttyvät.

 

 

Ota yhteyttä
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@netox.fi

Timo Rasila

+358 40 535 8360


Kai Pekarila

+358 40 820 8007

Markku-Penttilä-ratkaisumyynti

Markku Penttilä

+358 40 167 8990

Henri Niemitalo

+358 40 341 3646