Palvelunhallinta- ja projektipalvelut

Asiakaslähtöistä palvelunhallintaa

Koulutetut ja kokeneet asiantuntijamme vastaavat tavoitteiden mukaisesta toiminnasta projekteista palveluihin ja tarvittaessa koko tietohallinnon kokonaisuuteen. Tuottamamme arvo auttaa ennakoimaan toiminnalle tarpeellisia päätöksiä, toteuttamaan kehitystöitä ja muutoksia hallitusti sekä ymmärtämään IT:n nykytilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia yrityksen toiminnan parhaaksi.

Netox palveluhallinta ikoni

Palvelupäällikkö­palvelu

Palvelupäällikkö tuo arvoa huolehtimalla Asiakkaan palvelukokonaisuudesta, sen yhteentoimivuudesta sekä varmistamalla, että Asiakkaan palvelut ovat riittävästi resursoituja ja palvelun laatu on sovitun mukaista. Palvelupäällikön työtä ohjaa vahva ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta ja sen asettamista vaatimuksista ICT:lle.

Projektipalvelut

Tietohallinto- ja projektijohtaminen on keskeinen osa yhteistyötä. Projektien parissa työskentelevät Netox asiantuntijat ovat kansainvälisesti hyväksytyn koulutuksen ja sertifikaatin omaavia projektiosaajia- tai päälliköitä.

Hallitut prosessit ja koulutetut ihmiset varmistavat parhaan mahdollisen lopputuloksen asiakkaan liiketoiminnan kehittymisessä, IT-ympäristön kokonaisvaltaisessa hallinnassa sekä projektien läpiviennissä, aikatauluissa ja budjetissa pysymisessä.

Tietosuojapalvelu

Tietosuojapalvelun avulla Asiakas saa käyttöönsä nimetyn tietosuoja-asiantuntijan vastaamaan tietosuojatyöstä. Tietosuojan nimetty asiantuntija ohjaa tietosuojatyötä ja auttaa käytännössä tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämisessä. Palvelu auttaa Asiakasta täyttämään EU:n tietosuoja- asetuksen vaatimukset. Tietosuojalainsäädäntöön liittyy vaatimus osoitusvelvollisuudesta. Organisaation on pystyttävä osoittamaan, miten he rekisterinpitäjänä suojaavat rekisteröityjen tietoja. Organisaation on kirjattava ja tehtävä toimenpiteitä, jotta osoitusvelvollisuuden vaatimukset täyttyvät.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Me pohdimme yhdessä kanssanne, millaisista hallituista palveluista teille olisi eniten hyötyä.

Jätä yhteydenottopyyntö