Netox Trust

Kyberturvan kasvavat vaatimukset edellyttävät kokonaisvaltaista palvelukokonaisuutta

Digitalisaation myötä yritysten liiketoiminta siirtyy kiihtyvällä tahdilla verkkoon. Yritysten liiketoimintojen kirjo on valtava, mikä myös kasvattaa kyberhyökkäyksille alttiiden osa-alueiden määrää. Kasvaneelta kyberuhkalta suojautuminen vaatii joustavaa ja entistä monipuolisempaa palvelukokonaisuutta.

Muuttuva toimintaympäristö ja monimutkaistuvat säännökset tuovat uusia näkökulmia kyberturvallisuuteen:

Kyberhyökkäykset yleistyvät ja ammattimaistuvat

Globaalisti kyberhyökkäyksiä tapahtuu lähes joka sekunti. Yli puolet niistä kohdistuu PK-yrityksiin. Jatkuvasti ammattimaistuvissa hyökkäyksissä tietoa saatetaan kerätä murusina monista eri lähteistä ilman selkeää pääkohdetta, mikä tekee hyökkäyksistä haastavampia havaita ja torjua. Siksi organisaatio saattaa olla vaarassa, vaikka mitään näennäisesti arvokasta vietävää ei olisikaan.

Palvelukokonaisuus haltuun

Tehokas ja kattava kyberturva koostuu monista palasista, joiden tulee toimia saumattomasti kokonaisuutena. Tarvittavien palveluiden ja ohjelmistojen hallinnointi ja ylläpito on asiantuntijatyötä, joka vaatii rautaista ammattitaitoa ja ajantasaista näkyvyyttä alan kehitykseen.

Vastuukysymykset ovat vaikeita hahmottaa

Onko organisaatiossa selvyys siitä, kenen vastuulla kyberturva-asiat ovat? Ovatko organisaation kyvykkyys ja ymmärrys kyberturvasta lain ja organisaation itsensä vaatimalla tasolla?

Netox Trust luo kokonaisvaltaista kyberturvaa

Vastaukseksi monipuolistuvaan ja ammattimaistuvaan kyberuhkaan kehitimme Netox Trust -palvelun, joka mukautuu ketterästi muuttuviin tarpeisiin ja sopii näin kaikenkokoisille organisaatioille.

Tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävä Netox Trust integroi kyberuhkatiedustelun, tietoturva-asiantuntijapalvelut sekä uhkia ehkäisevät teknologiat ja -prosessit asiakkaan verkko- ja pilvi-infrastruktuuriin. Netox Trustin avulla saat johtavien teknologioiden hyödyt ja ammattitaitoisten asiantuntijoidemme palvelut samassa paketissa. Näin organisaatiosi havaitsee ja torjuu uhkat kokonaisvaltaisesti ja juuri sinun tarpeisiisi vastaavalla tavalla.

Palvelutasoilla valitset organisaatiollesi sopivan kyberturvakokonaisuuden

Netox Trustista on saatavilla kolme palvelutasoa, joiden avulla varmistat organisaatiosi saavan juuri sille tarpeellisia ominaisuuksia.

IT Ulkoistus

Palvelutasoilla valitset sopivan kokonaisuuden

Netox Trustista on saatavilla kolme palvelutasoa, joiden avulla varmistat organisaatiosi saavan juuri sille tarpeellisia ominaisuuksia

Basic

Basic-palvelutaso sisältää lokien keräyksen ja visualisoinnin. Keräämme tietoa eri lokilähteistä, joita voivat olla esimerkiksi palvelimet, verkkolaitteet, työasemat, ohjelmistot, käyttäjät, pilvi- ja SaaS-palvelut tai erilaiset suojaustuotteet.

Standard

Standard-palvelutasossa SIEM-järjestelmä kerää dataa ympärivuorokautisesti. SOC-palvelumme seuraa datan pohjalta tulleita hälytyksiä ja reagoi niihin sovitun palveluajan puitteissa. Lisäksi etsimme ja paikkaamme organisaatiosi kyberturvahaavoittuvuudet.

Premium

Premium-palvelutaso sisältää kaikki Netox Trustin ominaisuudet, jolloin teemme valvontaa kaikilla tasoilla. SOC-palvelumme seuraa lokidatan pohjalta tulleita hälytyksiä ja reagoi niihin. Vakavissa tietoturvaloukkauksissa CIRT-palvelumme etsii loukkauksen juurisyyn, tekee korjaavat toimenpiteet ja palauttaa toiminnan normaaliksi. Premiumissa haavoittuvuuksien hallinta on jatkuvaa.

Aukoton palvelukokonaisuus

Netox Trust rakentuu SIEM-järjestelmän (Security Incident and Event Management) ympärille. SIEM-järjestelmän avulla keräämme tietoturvadataa yhdessä määritellyistä lokilähteistä ja hallitsemme tietoturvatapahtumia ympäri vuorokauden. SIEM-järjestelmästä saatua tietoa hyödyntävällä SOC-palvelulla (Security Operations Center) taas valvomme ICT-ympäristöäsi. SOC-tiimimme analysoi poikkeamahälytyksiä ennalta määriteltyjen sääntöjen ja tekoälyn avulla ja reagoi havaittuihin poikkeamiin tarpeen mukaan.

Netox-menestystekijat

Netox Trust on täydennettävissä organisaatiosi tarpeisiin seuraavien palveluiden avulla

Haavoittuvuuksien hallinta: Tunnistamme, arvioimme ja raportoimme järjestelmiesi haavoittuvuudet.

CIRT – Critical Incident Response Team: Tiimimme varmistaa liiketoimintasi jatkuvuuden selvittämällä hyökkäyksen syyn ja ratkaisemalla aiheutuneet tekniset ongelmat.

Kehittynyt verkkoanalytiikka: Lisäämme näkyvyyttä organisaatiosi verkkoliikenteen uhkiin mallintamalla yrityksen normaalia toimintaa.

Verkon pääsynhallinta: Automatisoimme verkkosi pääsynhallinnan verkkopalveluidesi nykytilakartoituksen pohjalta.

DNS-turva: Pysäytämme uhkat ennen kuin ne saavuttavat verkkosi tai päätelaitteesi tunnistamalla ja poistamalla haitalliset DNS-kyselyt.

Varmuuskopiointi: Varmistamme liiketoimintasi jatkuvuuden ja lainsäädännölliset vaatimukset suunnitelmallisella varmuuskopioinnilla.

Endpoint Detection and Response: Tuemme liikkuvaa työtä analysoimalla organisaatiosi päätelaitteiden tapahtumatiedot ja vastaamalla poikkeamiin.

SOAR – Security Orchestration, Automation and Response: Luomme toistuville kyberturvatehtäville nopeat ja tehokkaat toimintamallit yhdistämällä ja analysoimalla datalähteitä automaattisesti.

Konsultointipalvelut

Tarjoamme Netox Trustin tueksi kyberturvallisuuden konsultointipalveluita, jotta jokainen osa-alue organisaatiosi kyberturvassa tulee katetuksi. Asiantuntijamme voivat auttaa esimerkiksi kyberturvallisuuden nykytilan ja riskien kartoittamisessa, kehityssuunnitelmien laatimisessa ja toteuttamisessa, työntekijöiden kouluttamisessa tai tietosuojan hallinnassa.

Voimme auttaa myös kyberturvallisuuden hallintajärjestelmien, kuten ISO 27001 -standardin, implementoinnissa, ulkoisten kyberturvavaatimusten hallinnassa ja sertifiointiauditointeihin valmistautumisessa.

Hyödyt

Netox Trust -palvelun avulla organisaatiosi on turvassa monimutkaistuvilta kyberuhkilta. Organisaatiosi kyberturvallisuutta valvotaan jatkuvasti ja vastaukset uhkiin on pitkälti automatisoitu. Samalla saat konkreettisia etuja, jotka auttavat yritystäsi sekä hallinnollisella että liiketoiminnallisella tasolla.

Keskity ydinliiketoimintaasi

Laadukkaat kyberturvapalvelut luovat hyvinvointia, jossa erillisistä palveluista on siirrytty tarpeenmukaisiin, monipuolisiin palvelukokonaisuuksiin. Organisaatiollesi räätälöity Netox Trust antaa mahdollisuuden keskittyä omiin vahvuusalueisiin kyberturvan palasten metsästämisen ja hallinnan tai toimimattomien järjestelmien kanssa painimisen sijaan. Työtehon kasvattamisen lisäksi vähennät henkilöstösi stressiä ja parannat organisaatiosi työhyvinvointia.

Yhdistä parhaat järjestelmät ja asiantuntijuus

Netox Trustin ja asiantuntijoidemme yhteistyöllä pystymme toteuttamaan tehokkaan, skaalautuvan ja suunnitelmallisen kyberturvakokonaisuuden organisaatiolle kuin organisaatiolle. Laadukkaat, ajantasaiset järjestelmät ja vuosikymmenten asiantuntemus takaavat, että organisaatios
sasi ovat kunnossa niin automatisoitu uhkien torjunta kuin pitkän tähtäimen suunnitelmatkin.

Parempi läpinäkyvyys järjestelmiin ja riskeihin

Jokaisessa järjestelmässä on omat heikkoutensa. Heikkouksilla on myös aina omat hyväksikäyttäjänsä, jotka ovat usein askeleen edellä haavoittuvuuksien löytämisessä. Perässä pysyminen ja kyberturvan ajan tasalla pitäminen ovat kokopäivätyötä, joka vaatii syvällistä ja monipuolista ammattitaitoa.


Netox Trust auttaa sinua tunnistamaan käyttämiesi järjestelmien haavoittuvuudet. Näin pystyt ennakoimaan riskejä paremmin ja rakentamaan yrityksesi strategiaa tiedostaen mahdolliset uhat.

Havaitse ja korjaa tietomurrot ajoissa

Jos järjestelmään tunkeudutaan, on ensisijaisen tärkeää havaita tietoturvaloukkaus ajoissa. Mitä nopeammin asiaa päästään korjaamaan, sitä vähemmän murrosta koituu vahinkoa.
Netox Trustin avulla havaitset ja paikannat murrot nopeasti, jolloin vaikutus sinun ja asiakkaidesi liiketoimintaan on mahdollisimman vähäinen.

Netox-kyberturvapalvelut-logo

Miksi Netox

Saatavuus ja skaalautuvuus kyberturvapalveluiden ytimessä

Kyberturvapalvelumme ovat saatavilla milloin ja missä vain. Kyberturvamme skaalautuu joustavasti ja nopeasti sekä organisaatiossasi että maailmalla tapahtuvien muutosten mukaisesti.

Kansainvälinen yhteistyö pitää kyberturvan aallonharjalla

Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen kyberturvallisuuden kehittämiseen useissa projekteissa. Jatkuva kehittäminen takaa, että pysymme aallonharjalla kyberturvan ajankohtaisissa näkökulmissa ja tunnemme syvällisesti uusimmat teknologiat, kuten koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntämisen osana toimivaa kokonaisuutta.

Osallistuminen niin kansainvälisiin, kotimaisiin kuin EU-tasonkin hankkeisiin edesauttaa lainsäädännön ja alan kehityksen perusteellista hallitsemista.

Globaalit teknologiajohtajat kumppaneina

Hankkeiden tuoman ammattitaidon lisäksi luotamme maailman teknologiajohtajien tarjoamiin, laadukkaisiin järjestelmiin. Teemme jatkuvasti yhteistyötä esimerkiksi IBM:n, Microsoftin ja Ciscon kanssa. Asiakkaanamme hyödyt johtavien yritysten tietotaidosta ja verkostosta.

Sertifioidusti laadukasta palvelua

Palveluillamme on tärkeimmät kansainväliset sertifikaatit, jotka kertovat ihmisten, prosessien ja ratkaisujen laadusta. Sertifikaattien säännölliset ja riippumattomat auditoinnit varmistavat sen, että toimintamme pysyy niiden mukaisena:

  • ISO 9001 -laadunhallintasertifikaatti
  • ISO 27001  tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien sertifikaatti
  • 20000-1 -palvelunhallintajärjestelmien sertifikaatti.

 

Palvelukokonaisuutemme ovat yhteensopivia uusimpien säädösten ja lakien, kuten GDPR:n kanssa.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Markku Penttilä

Senior manager

+358 40 167 8990

Jätä yhteydenottopyyntö