Kyberturvapalvelut

Digitalisaatio on merkittävästi kasvattanut kyberturvallisuuden roolia yritysten riskinhallinnassa

Netoxin asiantuntevat ja kattavat kyberturvapalvelut auttavat varmistamaan liiketoimintasi jatkuvuuden joka tilanteessa. Samalla teet kyberturvasta luonnollisen osan yrityksesi kilpailukykyä.

Netox-kyberturvapalvelut-logo

Kyberturvallisuus vaatimukset kasvavat vauhdilla

Liiketoimintaa suojaavien kyberturvapalveluiden hankkiminen on digitalisaation edetessä tärkeämpää kuin koskaan. Yritysten ydinliiketoiminnot ovat jatkuvasti kytköksissä verkkoon, mikä lisää turvattavien osa-alueiden määrää. Onneksi myös kyberturvallisuus on monipuolistunut ja vastaa yhä useammista suunnista tuleviin uhkiin.
Muuttuva toimintaympäristö ja monimutkaistuvat säännökset vaativat uusia näkökulmia kyberturvallisuuteen:

Kyberhyökkäysten määrä

Globaalisti kyberhyökkäyksiä tapahtuu lähes joka sekunti. Yli puolet niistä kohdistuu PK-yrityksiin. Todennäköisesti hyökkäys kohdistuu jossain vaiheessa myös edustamaasi organisaatioon.

Digitalisaatio

Yhä useampi laite on yhteydessä verkkoon, mikä lisää mahdollisten hyökkäyssuuntien määrää. Kodinkone tai akvaarion sensori voi aiheuttaa järjestelmään haavoittuvuuden, jonka kautta koko organisaatio on vaarassa.

Hyökkäysten perusluonne

Hyökkäyksiä ei tehdä pelkästään tarkka kohde mielessä, vaan ne kohdistetaan laajaan massaan yrityksiä. Motiivi ei välttämättä ole suora taloudellinen hyöty, vaan se voi olla myös kiusanteko tai tarve rakentaa irrallisista tiedonpaloista merkityksellistä tietoa lopullisen tavoitteen saavuttamiseksi. Siksi organisaatio saattaa olla vaarassa, vaikka mitään näennäisesti arvokasta vietävää ei olisikaan.

Vastuukysymykset

Onko organisaatiossa selvyys siitä, kenen vastuulla kyberturva-asiat ovat? Ovatko organisaation kyvykkyys ja ymmärrys kyberturvasta lain vaatimalla tasolla?

Miten laadukas kyberturva hyödyttää sinua?

Kun ulkoistat kyberturvasi osaavalle ja luotettavalle asiantuntijalle, voit keskittyä ydinliiketoimintaasi levollisin mielin. Organisaatiosi kyberturvallisuutta valvotaan jatkuvasti ja vastaukset uhkiin on pitkälti automatisoitu. Samalla saat konkreettisia etuja, jotka auttavat yritystäsi sekä hallinnollisella että liiketoiminnallisella tasolla.

Fiksummin toimivat käyttäjät

Tarpeeseen mitoitettu kyberturvaratkaisu luo kyberhyvinvointia. Kyberhyvinvoiva organisaatio on sekä teknisesti että henkilöstöllisesti kykeneväinen ymmärtämään ja vaikuttamaan tietoturva-asioihin ja digitaaliseen luottamukseen.
Näin ketju työntekijöiden kyvykkyydestä sekä kouluttautumisesta teknisiin järjestelmiin tulee läpinäkyväksi ja rakentuu saumattomaksi kokonaisuudeksi. Kun jokainen työntekijäsi tietää tarkalleen oman roolinsa ja vaikutuksensa kokonaisuudessa, kyberturvasta tulee aidosti osa yrityksen jatkuvaa kehitystä.

Parempi läpinäkyvyys järjestelmiin ja riskeihin

Jokaisessa järjestelmässä on omat heikkoutensa. Heikkouksilla on myös aina omat hyväksikäyttäjänsä, jotka ovat usein askeleen edellä haavoittuvuuksien löytämisessä. Perässä pysyminen ja kyberturvan ajan tasalla pitäminen ovat kokopäivätyötä, joka vaatii syvällistä ja monipuolista ammattitaitoa.

Autamme sinua tunnistamaan käyttämiesi järjestelmien haavoittuvuudet. Näin pystyt ennakoimaan riskejä paremmin ja rakentamaan yrityksesi strategiaa tiedostaen mahdolliset uhat.

Havaitset tietomurrot ajoissa

Jos järjestelmään tunkeudutaan, on ensisijaisen tärkeää havaita murto ajoissa. Mitä nopeammin asiaa päästään korjaamaan, sitä vähemmän murrosta koituu vahinkoa.

Asiantuntijamme havaitsevat ja paikantavat murrot nopeasti, jolloin vaikutus liiketoimintaasi on mahdollisimman vähäinen.

Toivut häiriötilanteesta nopeammin

Hyökkäys järjestelmään saattaa aiheuttaa sen kaatumisen. Jotta liiketoiminnan häiriöiltä vältytään, yrityksellä täytyy olla näkyvyys eri järjestelmien liiketoiminnalliseen vaikutukseen ja suunnitelma häiriötilanteiden varalle.

Hoidamme järjestelmiesi ja tiedostojesi varmuuskopioinnin ja teemme suunnitelman varajärjestelmistä, jotka mahdollistavat liiketoiminnan saumattoman jatkumisen häiriötilanteessa.

Minimoi haitat asiakkaille ja muille sidosryhmille

Tietomurtojen yhteydessä on tärkeää tiedostaa sekä itse tietojen vuotamisen aiheuttama haitta että laadukkaan viestinnän tärkeys. Millainen haitta on kyseessä ja miten sen voi minimoida? Onko asiasta viestimisessä viranomaisvelvoitteita?

Kyberturvapalveluihimme kuuluu olennaisena osana tietomurtojen aiheuttamien vahinkojen minimoiminen. Näin esimerkiksi vuodetut tiedot aiheuttavat mahdollisimman vähän mielipahaa ja liiketoiminnallista vahinkoa. Minimoimme myös tietomurron kohteeksi joutuneen yrityksen mainehaittaa, kun asiasta voidaan viestiä tilanteenmukaisesti oikein ja täsmällisesti.

MIKSI VALITA NETOX KYBERTURVARATKAISUJEN KUMPPANIKSI?

Saatavuus ja skaalautuvuus kyberturvapalveluiden ytimessä

Kyberturvapalvelumme ovat saatavilla milloin ja missä vain. Jos organisaatiosi tarpeet muuttuvat, voit räätälöidä palvelukokonaisuutta vastaamaan nykyistä tarvetta. Kyberturvamme skaalautuu joustavasti ja nopeasti sekä organisaatiossasi että maailmalla tapahtuvien muutosten mukaisesti.

Kansainvälinen yhteistyö pitää kyberturvan aallonharjalla

Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen kyberturvallisuuden kehittämiseen useissa projekteissa. Jatkuva kehittäminen takaa, että pysymme aallonharjalla kyberturvan ajankohtaisissa näkökulmissa ja tunnemme syvällisesti uusimmat teknologiat, kuten koneoppimisen ja tekoälyn hyödyntämisen osana toimivaa kokonaisuutta.

Osallistuminen niin kansainvälisiin, kotimaisiin kuin EU-tasonkin hankkeisiin edesauttaa lainsäädännön ja alan kehityksen perusteellista hallitsemista.

Globaalit teknologiajohtajat kumppaneina

Hankkeiden tuoman ammattitaidon lisäksi luotamme maailman teknologiajohtajien tarjoamiin, laadukkaisiin järjestelmiin. Teemme jatkuvasti yhteistyötä esimerkiksi IBM:n, Microsoftin ja Ciscon kanssa. Asiakkaanamme hyödyt johtavien yritysten tietotaidosta ja verkostosta.

Palveluillamme on tärkeimmät kansainväliset sertifikaatit, jotka kertovat ihmisten, prosessien ja ratkaisujen laadusta. Sertifikaattien säännölliset ja riippumattomat auditoinnit varmistavat sen, että toimintamme pysyy niiden mukaisena:

 • ISO 9001 -laadunhallintasertifikaatti
 • ISO 27001 -tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien sertifikaatti
 • 20000-1 -palvelunhallintajärjestelmien sertifikaatti

 

Palvelukokonaisuutemme ovat yhteensopivia uusimpien säädösten ja lakien, kuten GDPR:n kanssa.

ASIAKASKOHTAINEN TILANNEARVIO JA TOTEUTUS

Asiakaskohtainen tilannearvio ja toteutus

Asiakkaamme ovat keskenään erilaisia, kuten ovat heidän tarpeensakin. Niinpä teemme ensiksi tilannearvion organisaatiostasi. Tilannearvion pohjalta räätälöimme kyberturvapalveluiden kokonaisuuden, joka edistää yrityksesi kyberhyvinvointia ja liiketoimintasi keskeytyksetöntä jatkumista

Palveluihimme kuuluvat muun muassa:

 • Kyberturvallisuuden hallintakeinot
 • Kyberturvakartoitus
 • Turvallisuusuhkien valvontakeskus (Security Operations Center (SOC))
 • Häiriötilanteisiin vastaamiseen erikoistunut asiantuntijatiimi, Critical Incident Response Team (CIRT)
 • Skaalautuvuuden varmistaminen
 • Kerroksellinen suojaus
 • Lokienhallinta
Netox-kyberturvapalvelut-logo

Jatkuvuuskartoitus

Netoxin jatkuvuuskartoituksen avulla saadaan näkyvyys liiketoiminnan tietoturvaan ja IT-ympäristön tilaan

Kartoitus toteutetaan haastattelujen ja olemassa olevan dokumentaation avulla ja se kestää n. 1 -2 päivää ympäristön laajuudesta riippuen. ​Kerättyjen tietojen perusteella asiantuntijamme koostaa saamiensa tietojen pohjalta kattavan, Yrityksellenne yksilöidyn raportin, joka sisältää ympäristön kokonaistilan yhteenvedon, ehdotukset tarvittavista toimenpiteistä sekä kehitysehdotukset tulevaa varten. Kartoitukseen kuuluu myös asiantuntijamme fasilitoima palaveri, jossa raportin sisältö käydään yhdessä läpi. ​

Toteuttamiamme töitä ovat mm.

 • IT- ja tietoturvakartoitukset yritysjärjestelyiden yhteydessä​
 • ISO 27000-1 standardin valmiusarvioinnit​
 • Kartoitukset kehitys- ja strategiatyön yhteydessä​
 • IT- ja tietoturvakartoitukset palveluntarjoajan tai henkilöstön vaihtuessa.​

Liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta oleellisten järjestelmien, ympäristöjen ja niiden haavoittuvuuksien tunnistaminen ennakoivasti on tuonut asiakkaillemme selkeitä hyöytyjä mm. Tunnistettujen kustannussäästöjen, toiminnan tehostumisen, riskien vähentymisen sekä reagointikyvyn parantumisen kautta. ​

Security Operations Center

NETOX SOC valvoo Asiakkaan IT-ympäristöä ja reagoi siinä havaittuihin poikkeamiin. SOC Palvelun avulla saat kattavan näkymän IT-ympäristöösi ja varmistat että mahdolliset tietoturvauhat havaitaan.

SOC palvelun perustana on loki- ja tapahtumatietojen kerääminen keskitetysti SIEM-järjestelmään, jolloin voidaan tuottaa kattava näkyvyys kokonaistilanteesta.

Lähtökohtaisesti Netoxin SOC-palvelun teknologisena pohjana toimii markkinoiden johtava, tekoälyä höydyntävä IBM Qradar SIEM-järjestelmä joka on suunniteltu tarjoamaan näkyvyys koko organisaation tietoturvatietoon keskitetysti.

Netoxin SOC-Palvelu voi myös toimia minkä tahansa SIEM järjestelmän päällä käyttäen valvonnassa joko kokonaan tai osittain asiakkaan olemassa olevia teknologioita.

SOC palvelun ominaisuudet

Tietoturvanhallintakeskus vastaa muuttuvan ja monimutkaistuvan IT-ympäristön haasteisiin. Saatte reaaliaikaisen näkymän yrityksenne tietoturvan tilasta. Tietoturvatiimimme valvoo IT-ympäristöänne ja reagoi havaittuihin poikkeamiin, selvittää niiden syyt ja ratkaisee ongelmatilanteet.

 • Lokien kerääminen ja valvonta
 • Lokien analysointi ja valvonta
 • Hälytysten analysointi ja luokittelu
 • Asiakkaalle räätälöidyt hälytyssäännöt
 • CIRT-toiminnon ja Asiakkaan informointi poikkeamatilanteissa

Onko yrityksesi kyberturva varmasti ajan tasalla? Ota yhteyttä, niin selvitämme kyberturvallisuutesi nykytilan ja räätälöimme tarpeisiisi sopivan palvelukokonaisuuden!

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Me pohdimme yhdessä kanssanne, millaisista hallituista palveluista teille olisi eniten hyötyä.

Me pohdimme yhdessä kanssanne, millaisista hallituista palveluista teille olisi eniten hyötyä.

Markku Penttilä

Senior manager

+358 40 167 8990

Jätä yhteydenottopyyntö!