Kyberturvapalvelut

Netox kyberturvapalveluissa yhdistetään kansainvälisen tutkimusyhteistyön kautta syntyvää huippuosaamista, johtavia teknologiaratkaisuja ja toimialakohtaisia parhaita käytäntöjä.

Asiantuntijamme auttavat tunnistamaan liiketoiminnan kannalta merkittävät tekijät, havaitsemaan niihin liittyvät riskit ja suojautumaan kyberuhkien varalta.

Toteuttamiamme töitä ovat mm.:

  • Yrityksien tietoturvan tilannekuvat sekä yksittäisten järjestelmien haavoittuvuusanalyysit
  • Tietoturvan hallinta- ja valvontaratkaisut
  • ISO 27000-1 standardin valmiusarvioinnit
  • KATAKRI 2015 toimintaympäristö

Rakennamme jokaisen yrityksen kokoon, toimintaan ja tarpeisiin soveltuvat ratkaisut.

SOC, Security Operations Center

Tietoturvanhallintakeskus (SOC, Security Operations Center) vastaa muuttuvan ja monimutkaistuvan IT-ympäristön haasteisiin. Saatte reaaliaikaisen näkymän yrityksenne tietoturvan tilasta. Tietoturvatiimimme valvoo IT-ympäristöänne ja reagoi havaittuihin poikkeamiin, selvittää niiden syyt ja ratkaisee ongelmatilanteet.

Tietoturvauhkien ennakointi ja hallinta

CTI (Cyber Threat Intelligence) on tietoturvallisuuden hallintakeino. Tuotamme teille määrämuotoisen ja säännöllisen haavoittuvuusanalyysin verkosta, verkkolaitteista ja muista IT-järjestelmistä. Tunnistamme haavoittuvuudet IT-ympäristöstänne ja suoritamme korjaavat toimenpiteet hallitusti ennen kuin tietoturvariskit realisoituvat häiriöiksi.

Tietoturvatapahtumien valvonta ja hallinta

Tietoturvatapahtumien hallinta on keskeinen tietoturvallisuuteen liittyvien riskien hallintakeino. Palvelun avulla vahvistamme tiedon luottamuksellisuuden ja eheyden valvonnassamme olevista IT-järjestelmistä.

Tietoverkon valvonta ja rakenne

Tuotamme teille tietoturvallisen verkkoympäristön, jota hallitaan ja valvotaan reaaliaikaisesti. Palvelu kattaa verkkolaitteiden käyttöönoton ja määrittelyn, verkkolaitteiden valvonnan, verkon segmentoinnin sekä tapahtumien- ja ongelmanhallinnan.

Päätelaiteympäristön tietoturva

Palvelun avulla suojaamme teidän päätelaiteympäristönne tietoturvauhkia vastaan. Salaamme päätelaitteenne ja suojaamme ne esimerkiksi kehittyneitä haittaohjelmia vastaan.

Loppukäyttäjien tietoturva

Suojaamme liiketoimintanne käyttäjien tahattomia tai tahallisia tietoturvaa uhkaavia toimia vastaan. Palvelu tuo turvaa esimerkiksi arkaluontoisen tiedon välittämistä vastaan.

Riskien hallinta

Tietoturvallisuus lähtee riskien hallinnasta. Noudatamme ISO 27001 -tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää sekä NIST (National Institute of Standards and Technology) ohjeistusta hallitessamme teidän tietoturvallisuuttanne ja siihen liittyviä riskejä.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Me pohdimme yhdessä kanssanne, millaisista hallituista palveluista teille olisi eniten hyötyä.

Timo Rasila
Palvelut, laitteet ja lisenssit

040 535 8360
timo.rasila@netox.fiKai Pekarila

Palvelut, laitteet ja lisenssit

040 820 8007
kai.pekarila@netox.fi

Mikko Luhtaniemi
Toimitusjohtaja

040 509 6530
mikko.luhtaniemi@netox.fi