Asiantuntijapalvelut

Modernit IT-palvelut tukevat liiketoimintasi kehitystä

Nopeasti muuttuva maailma vaatii monipuolisia IT-palveluita, jotka ovat nopeasti ja joustavasti skaalattavissa. Netoxin kokonaisvaltaisten ja läpinäkyvien palveluratkaisujen avulla voit keskittyä omiin vahvuuksiisi ja varmistat, että käyttämäsi järjestelmät tukevat aidosti liiketoimintastrategiaasi.

Kilpailukyky vaatii monipuolisia IT-palveluita

Digitalisaatio, digiloikka – ilmiölle löytyy eri nimiä. Käytännössä kyse on kuitenkin siitä, että organisaatioiden, ja koko yhteiskunnan, toiminnassa digitaaliset, verkottuneet järjestelmät ovat yhä suuremmassa roolissa.

Digitalisaation laajuus ja nopea vauhti luovat organisaatioille vaikeuksia pysyä muutosten ja vaatimusten perässä. Järjestelmiin ja niiden uusimiseen liittyykin monia ajankohtaisia kysymyksiä:

  • Integraatiot: Organisaation IT-palveluiden tulisi muodostaa saumaton kokonaisuus. Kuinka monta järjestelmää tällä hetkellä on käytössä? Kuinka monta uutta tarvitaan? Kuinka sulavasti eri järjestelmät toimivat yhdessä?
  • Toimijoiden määrä: Kuinka monelta eri toimijalta IT-palveluita tilataan? Miten yhteistyö näiden toimijoiden kesken toimii?
  • Datan määrä: Vuosien varrella kertyneen datan määrä on usein valtava. Kuinka järjestelmäsiirrot toteutetaan ilman datan häviämistä?
  • Resurssit ja kyvykkyys: Digitalisaatio lisää vaadittujen ominaisuuksien ja järjestelmien määrää. Kenellä on organisaation IT-palvelukokonaisuus hallussa? Riittävätkö vastuuhenkilön aika, budjetti ja kyvykkyys vaativiin toimenpiteisiin?
  • Näkyvyys: IT-palveluiden toimivuus tulisi olla todistettavissa milloin vain, jotta laadukas strateginen suunnittelu on mahdollista. Kuinka läpinäkyvä IT-palveluiden kokonaisuus on? Kuka raportoi järjestelmien toimivuudesta tai päivitystarpeista ja missä muodossa?

Miten monipuoliset IT-palvelut hyödyttävät organisaatiotasi?

IT-palvelut ovat monisyinen kokonaisuus, jonka jokaisen osa-alueen on toimittava luotettavasti, nopeasti ja mielellään yhteistyössä muiden kanssa. Kokonaisuuden hallinta ja järjestelmämuutokset vaativat monipuolista ja syvällistä ammattitaitoa. Ulkoistamalla IT-palvelut osaavalle ja luotettavalle toimijalle saat useita konkreettisia etuja.

Parannat liiketoiminnan tulosta

Harva organisaatio pärjää enää ilman verkkopalveluita. Käyttäjäystävälliset ja liiketoimintaa edistävät verkkopalvelut vaativat kuitenkin organisaatiolta panostusta laadukkaisiin IT-järjestelmiin.

It-palveluillamme pidät järjestelmäsi aina ajan tasalla, et maksa ylimääräisistä järjestelmistä, mahdollistat tuottavamman työskentelyn ja varmistat, että käyttämäsi palvelut ovat yhteensopivia keskenään.

Voit keskittää voimavarat ydinliiketoimintaan

Koko tarvittavan IT-infrastruktuurin hoitaminen sisäisesti on täysipäiväistä työtä, jota yksi asiantuntija harvoin hallitsee perusteellisesti. Kattava IT-palvelukokonaisuus yhdeltä toimijalta auttaa organisaatiota keskittymään ydinliiketoiminnan kehittämiseen. Kun kontaktirajapintoja on vain yksi mutta osaamisalueita monia, kommunikointi ja läpinäkyvyys paranevat.

Meiltä saat luotettavasti ja tehokkaasti koko IT-palveluiden kirjon. Varmistamme, että kokonaisuus palvelee juuri sinun liiketoimintatarpeitasi ja on skaalattavissa kulloisenkin tilanteen mukaan.

Äkillisetkin tarpeet on tyydytettävä

Aina IT-palveluissa ei ole kyse kokonaisuuksista, vaan spesifeistä ongelmista, jotka vaativat nopean ratkaisun. Jos organisaatio ei pysty ratkaisemaan tiettyä osa-aluetta sisäisesti tai sille syntyy äkillinen uusi tarve, palveluntarjoajalta on löydyttävä yksityiskohtaista asiantuntemusta nopealla aikataululla.

Netoxilta löydät ammattitaitoisen erikoisosaajan kaikkiin IT-palvelutarpeisiisi. Näin sinun ei tarvitse käynnistää hidasta ja resursseja vievää rekrytointiprosessia yhden osa-alueen hoitamiseksi.

Näkyvyys palvelukokonaisuuteen mahdollistaa strategisen suunnittelun

IT-palveluiden kokonaisuus voi huonosti organisoituna näyttää monimutkaiselta ja vaikeaselkoiselta. Laadukas toteutus ottaakin huomioon läpinäkyvän raportoinnin, josta selviää helposti, mitä asioita järjestelmät valvovat tai toteuttavat.

IT-palveluihimme kuuluu olennaisena osana ajantasainen ja läpinäkyvä raportointi, joka selkeyttää päätöksentekoa.

Järjestelmien lakisääteiset vaatimukset ovat mittavat

Moderni organisaatio tarvitsee käyttöönsä useita eri järjestelmiä. Jokaisessa järjestelmässä on omat käyttöehdot ja lakivelvoitteet, joista tietoisena pysyminen on työlästä ja aikaa vievää. Asiakasrekisterien ja muiden tietokantojen säädöstenmukaisuus on myös varmistettava.

Palveluihimme kuuluu lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen puolestasi. Käyttäessäsi palveluitamme voit olla varma, että jokainen järjestelmä on esimerkiksi GDPR-yhteensopiva.

Miksi valita Netox IT-asiantuntijapalveluiden kumppaniksi?

Kansainvälinen yhteistyö takaa laadukkaat IT-palvelut

Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen järjestelmäkehitykseen useissa projekteissa, jotka takaavat uusimpien teknologioiden syvällisen osaamisen. Osallistuminen niin kansainvälisiin, kotimaisiin kuin EU-tasonkin hankkeisiin edesauttaa lainsäädännön ja alan kehityksen perusteellista hallitsemista.

Globaalit teknologiajohtajat kumppaneina

Hankkeiden tuoman ammattitaidon lisäksi luotamme maailman teknologiajohtajien tarjoamiin, laadukkaisiin järjestelmiin. Teemme jatkuvasti yhteistyötä esimerkiksi IBM:n, Microsoftin ja Ciscon kanssa. Tämä takaa myös asiakkaillemme pääsyn johtavien yritysten tietotaitoon ja suhdeverkostoon.

Vaativat laatusertifikaatit ja kouluttautuminen

Palveluillamme on tärkeimmät kansainväliset sertifikaatit, jotka ovat vaikeita saavuttaa ja pitää:

  • ISO 9001 -laadunhallintasertifikaatti
  • ISO 27001 -tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien sertifikaatti
  • 20000-1 -palvelunhallintajärjestelmien sertifikaatti.
  • Koulutamme asiantuntijoitamme ITIL 4 viitekehyksen ja standardien mukaisesti taataksemme parhaimman mahdollisen laadun

Palvelukokonaisuutemme ovat yhteensopivia uusimpien säädösten ja lakien, kuten GDPR:n kanssa.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Me pohdimme yhdessä kanssanne, millaisista hallituista palveluista teille olisi eniten hyötyä.

Jätä yhteydenottopyyntö