Vastuullisuus

Netox sitoutuu kestävään kehitykseen

Eettinen ja lainmukainen liiketoiminta

Arvojamme ovat vastuullisuus, luottamus ja asiantuntijuus. Nämä arvot ohjaavat kaikkea toimintaamme.
Oikein toimimisen periaate on osa toimintaamme niin yhtiönä kuin yksilöinä. Näin ansaitsemme asiakkaidemme ja kumppaneidemme luottamuksen. Samalla varmistamme sen, että Netox saa kyvykkäitä työntekijöitä palvelukseensa.

Me Netoxlaiset emme anna emmekä ota vastaan lahjoja, matkoja, kestitystä tai palveluja, jotka ylittävät tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai saattaisivat suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa lahjansaajan toimiin tai päätöksentekoon.

Olemme yrityksenä osoittaneet noudattavamme lainsäädäntöä, tunnistaneet toimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset ja asettaneet tavoitteita ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Netoxin yrityskulttuuri ja henkilöstömme sitoutuu jatkuvaan parantamiseen. Tämä näkyy arvoissamme, toimintaohjeissamme ja toimintatavoissamme.

Lue lisää: Netoxin eettiset periaatteet

Vastuullisuus, työturvallisuus ja henkilöstön arvostus

Toimintamme on vastuullista

Henkilöstömme on menestyksemme perusta. Liiketoiminnassa kunnioitamme kansainvälisiä ihmis- ja työoikeuksia. Rekrytoimme, palkkaamme ja työllistämme osaajia heidän osaamisensa perusteella.

Tarjoamme yhtäläiset työmahdollisuudet sukupuoleen, kansalaisuuteen, uskontoon, etniseen alkuperään tai muuhun vastaavaan tunnuspiirteeseen katsomatta. Näiden periaatteiden noudattamista odotamme myös kumppaneiltamme.

Toimimme vastuullisesti, asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä:  toteutamme ISO-standardeihin (ISO 14001, ISO 9001, ISO 20000-1, ISO 27001) perustuvia riskinarviointeja säännöllisesti ja kehitämme myös toimintaamme, työhyvinvointia ja työturvallisuutta jatkuvasti.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Ympäristövastuullisuutemme IT-palveluiden tuottajana näkyy kaikessa toiminnassamme: Netoxin prosessit ja palvelut suunnitellaan siten, että energian, luonnonvarojen ja raaka-aineiden käyttö on mahdollisimman tehokasta. Varmistamme mm. käytöstä poistuvien laitteiden vastuullisen elinkaarenhallinnan, uudelleenkäytön tai kierrätyksen, panostamme energiatehokkuuteen ja suosimme uusiutuvaa energiaa.

Ympäristö ja kestävä kehitys

Näiden toimenpiteiden lisäksi pyrimme viemään työympäristöämme ja työskentelytapojamme yhä vihreämpään suuntaan. Vastuullisen toiminnan kehittämisen ja jatkuvan parantamisen edellytyksenä on ympäristötietoinen ja sitoutunut henkilöstö.

Mukana edistämässä hiilineutraalin yhteiskunnan saavuttamista

Pyrimme aktiivisesti siirtymään verkkoteknologioissa uudempiin, energiankulutuksen kannalta tehokkaampiin ja ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin. Toimintaamme kehittämällä pystymme tarjoamaan kestäviä digitaalisia palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat toimia resurssiviisaammin ja ilmastoystävällisemmin.

Hiilijalanjäljen pienentämisen lisäksi mobiiliteknologioiden hyödyntämisellä ilmastokädenjälki voi olla positiivisilta vaikutuksiltaan jopa kymmenkertainen* ja Netoxin digitalisaatiota hyödyntävät palvelut, vähentävät asiakkaiden toiminnan ilmastokuormitusta.

 

Toimintamme on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin vaatimusten mukaisesti. Netoxilla priorisoidaan asioita, joihin meillä IT-toimijana on mahdollisuus vaikuttaa ympäristövastuun osalta.

Tarjoamme asiakkaillemme laitteiden tehokasta kierrätystä ja korjauspalvelua, sekä uusia, ympäristöystävällisempiä laitevaihtoehtoja. Toimivat digitaaliset työkalut sujuvoittavat asiakkaidemme arkea ja auttavat vähentämään liiketoiminnan ilmastokuormitusta esimerkiksi tarjoamalla paremmat etätyömahdollisuudet.

Edistämme kiertotaloutta

Tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Sitoudumme myös uusiokäyttämään tai kierrättämään kaiken jätteen vuoteen 2030 mennessä.

Pyrimme vaikuttamaan myönteisellä tavalla jätteen määrään ja ympäristöön edistämällä laitteiden uusiokäyttöä, kunnostusta ja kierrätystä tehokkaalla ja asianmukaisella tavalla.

Tietoturvallisuus ja digitaalinen luottamus 24/7

Olemme sitoutuneet tietoturvatyöhön ja tiedon suojaamiseen. Olemme mukana kansallisissa ja kansainvälisissä tietoturva-alan kehityshankkeissa. Meillä on sertifioitu ISO 27001 -tietoturvanhallintajärjestelmä koko toiminnallemme.

Takaamme tietoturvan ja tietosuojan luotettavuuden kumppaneihimme ja viranomaisiin päin toimiessamme osapuolena näille kriittisissä projekteissa. Arvioimme jatkuvasti tietoturvan hallintakeinojen ja tietoturvakäytäntöjen soveltuvuutta omaan ja asiakkaidemme tarpeeseen.

Varmistamme, että jokaisella työntekijällä on pääsy työtehtävissään tarvitsemiinsa tietoihin. Muistamme myös salassapitovelvollisuutemme: jokaisella Netoxin työntekijällä ja Netoxin lukuun toimivalla kumppanilla on velvollisuus pitää työasiat salassa. Varmistamme henkilöstömme tietoturvatietoisuuden ja -osaamisen säännöllisillä tietoturvakoulutuksilla.

 

Tietosuoja on tärkeää asiakkaillemme ja työntekijöillemme, ja olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja suojaamaan heidän henkilötietojaan. Käsittelemme asiakkaidemme ja työntekijöidemme henkilötietoja lakien sekä sisäisten ohjeidemme mukaisesti.

Yhdessä kiusaamista vastaan!

Tehdään asiat ilon kautta

Emme Kiusaa -kampanja (entiseltä nimeltään Älä Kiusaa) on vuonna 2017 ensimmäisen kerran järjestetty kampanja, jonka tarkoituksena on ehkäistä kouluilla, työpaikoilla ja muissa yhteisöissä esiintyvää kiusaamista. Kampanjan taustalla ovat jalkapalloseura AC Oulu ja kampanjan yhteistyökumppanit.

Toimimme AC Oulun pääyhteistyökumppanina. Sitoudumme toimimaan kiusaamista vastaan ja nuorten paremman koulutulevaisuuden puolesta. Samalla sitoudumme turvallisen harrastus- ja työympäristön takaamiseen, avoimeen keskusteluun, tasavertaisuuteen ja yhteisiin pelisääntöihin.

#emmekiusaa

Lue lisää