Hyökkäävät Tietoturvapalvelut

Vahvista digitaalista infrastruktuuriasi Netoxin hyökkäävän kyberturvallisuuden palveluilla

Digitaalisessa ympäristössä liiketoiminnan ja tietojen suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Se mahdollistaa sekä organisaation loukkaamattomuuden että luottamuksen asiakassuhteissa. Netoxin hyökkäävän kyberturvallisuuden palvelut on suunniteltu parantamaan organisaatiosi digitaalisten toimintojen tietoturvaa ja vahvistamaan näin organisaatiosi brändiä sekä tuotteiden ja palveluiden uskottavuutta.

Yleiskatsaus hyökkäävän kyberturvallisuuden ominaisuuksistamme

Kattava palvelutarjoamamme auttaa tunnistamaan ja torjumaan proaktiivisesti mahdollisia tietoturvauhkia. Palveluidemme avulla varmistat vahvan puolustuksen kehittyviä kyberturvallisuushaasteita vastaan. Hyökkäävän kyberturvallisuuden palvelut kattavat muun muassa seuraavat palvelut:

Penetraatiotestaus

Systemaattisten testausmenetelmät auttavat tunnistamaan ja arvioimaan digitaalisen infrastruktuurin haavoittuvaisuuksia ja luomaan perustan kohdennetuille tietoturvan parannuksille.

Red Teaming

Arvioi olemassa olevien turvatoimiesi tehokkuutta ja niiden kykyä reagoida mahdollisiin kyberuhkiin realististen tietomurtohyökkäyssimulaatioiden avulla.

Open Source Intelligence (OSINT)

Kerää julkisten tietolähteiden avulla tietoa mahdollisista uhista ja paranna ennakoivia puolustusstrategioitasi.

Haavoittuvuus ­skannaus

Digitaalisten tietojen automaattisen skannauksen avulla tunnistat ja korjaat organisaatiosi tietoturvaheikkouksia nopeasti ja tehokkaasti. Samalla parannat digitaalisen ympäristösi yleistä häiriönsietokykyä.

Kalasteluviestin tunnistaminen

Osaavaa henkilöstö on olennainen askel matkalla kohti tietoturvatietoisuuden kulttuuria. Tämä koulutus auttaa osallistujia tunnistamaan ja suojautumaan haitallisilta kalasteluviesteiltä.

Evil Employee: Simulaatio

Arvioi sisäisten uhkien potentiaalisia vaikutuksia simuloimalla työntekijän pahantahtoista toimintaa. Simulaation auttaa ymmärtämään sisäpiiriuhkia ja varautumaan niitä vastaan.

Eettiset hakkerointipalvelut

Teknologia-ala on jatkuvasti kehittyvä taistelutanner, jossa yritysten suojamekanismit ja mahdolliset kyberturvallisuusuhat ottavat mittaa toisistaan. Netoxin eettisen hakkeroinnin palvelut on suunniteltu analysoimaan, kartoittamaan ja vahvistamaan organisaatiosi digitaalisen ympäristön turvallisuutta. Pureudumme digitaaliseen ekosysteemiinne eettisen hakkeroinnin näkökulmasta. Tarkoituksena on kartoittaa organisaationne turvallisuustilanne ja vahvistaa sen kyvykkyyksiä pahantahtoisia tekijöitä vastaan.

Penetraatiotestaus

Penetraatio- eli tunkeutumistestauspalvelumme on eettinen hakkerointipalvelu tietojärjestelmien tai IT-infrastruktuurin olemassa olevien turvatoimien arviointiin ja testaukseen. Tietoturvatestaukseen yhdistetään yleensä arkkitehtuurin läpikäyntiä, tietoturva-arkkitehtuurin arviointia ja, jos tarpeen, omissa tiloissa tai pilvessä ajettavan hosting-ympäristön konfiguraation arviointia ajoympäristön kovettamisen ja ohjelmistovarmuuden näkökulmista.

Tyypillisiä arviointikohteita ovat:

  • web-sovellukset ja -sivustot
  • työpöytä- ja mobiilisovellukset
  • IoT-ratkaisut
  • intranet- ja extranet-sivustot sekä muut sivustot, jotka edellyttävät kirjautumista tai pääsynhallintaa
  • verkkokaupat, tilauspohjaiset palvelut ja muut ammatilliset palvelut, jotka sisältävät maksuintegraatioita
  • API-rajapinnat ja muut ohjelmointi- ja integraatiorajapinnat
  • hajautetut järjestelmät, joille on usein luonteenomaista hajautetut käyttöönottomallit, tietojen replikointi, klusteroidut palvelinympäristöt ja järjestelmän tiukat saatavuus-, tiedon tinkimättömyys- ja yhtenäisyysvaatimukset.

Sovelluksen tietoturvatestaus

Nykymaailmassa sovellukset ovat keskeinen osa yirtysten liiketoimintaa, ja siksi niiden turvallisuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Netoxin sovelluksen tietoturvatestauspalvelu auttaa tunnistamaan sovellusten haavoittuvuudet, arvioimaan nykyisiä tietoturvatoimenpiteitä sekä suosittelemaan parannustoimenpiteitä riskien minimoimiseksi. Palvelun avulla varmistetaan sovellusten turvallinen toiminta ja turvataan sekä toiminnan häiriöttömyys että sovelluksen käsittelemät tiedot. Verkkosovellusten tietoturvatestaukseen sisältyy yleensä OWASP:in sovelluksen tietoturvatestaus -oppaassa kuvattuja toimintoja. Ne auttavat havaitsemaan teknisiä ongelmia, joita esiintyy usein haavoittuvuuslistauksissa, kuten OWASP Top 10 -listalla. Lista kokoaa yhteen haavoittuvuuksia web-, työpöytä- ja mobiilisovellusissa sekä API- ja IoT-toteutuksissa.

IT-infrastruktuurin tietoturvatestaus

IT-infrastruktuuri on paitsi kaiken digitaalisen toiminnan perusta, myös portti organisaatiosi digitaaliseen omaisuuteen. IT-infrastruktuurin tietoturvatestauspalvelumme on suunniteltu tunnistamaan, arvioimaan ja korjaamaan IT-infrastruktuurin mahdollisia haavoittuvuuksia. Järjestelmällisen arviointityön avulla pyrimme vahvistamaan organisaatiosi verkon, palvelimien sekä muiden kriittisten IT-komponenttien turvallisuutta ja kestävyyttä. Näin varmistamme entistä vahvemman puolustuksen mahdollisia kyberturvallisuusuhkia vastaan.

Red Teaming -palvelut

Netoxin Red Teaming -palveluiden avulla arvioit ja tehostat kyberturvallisuuden puolustustasi. Palvelu simuloi realistisia kyberhyökkäysskenaarioita, jotka muistuttavat pahantahtoisten toimijoiden toteuttamia hyökkäyksiä – kuitenkin oikeudellisten ja tietosuojaa koskevien rajojen puitteissa. Kattava arviointimme sisältää tunkeutumistestejä sekä paikan päällä tehtäviä tahdikkaita erillisarviointeja, ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä organisaatiosi kanssa. Toimintapa mahdollistaa hyvin suunnitellun, organisaatiosi tarpeisiib räätälöidyn operaation, jonka tavoitteena on parantaa organisaation tietoturvatilannetta merkittävästi.

Red Teaming -palvelumme käsittävät monipuolisen valikoiman ratkaisuja, jotka on räätälöity paljastamaan tietoturvanne eri puolet. Palveluiden avulla varmistat vahvan ja kattavan tietoturva-arvioinnin ja kehyksen tietoturvan parantamiselle.

Open Source Intelligence (OSINT)

Netoxin OSINT-palvelu on suunniteltu kartoittamaan julkisesti saatavilla olevasta tiedosta aiheutuvia turvallisuusriskejä. Selvitämme mahdolliset riskit keräämällä ja analysoimalla huolellisesti organisaatiotasi ja työntekijöitäsi koskevia julkisia tietoja. Lisäksi osoitamme, miten tietoja voitaisiin käyttää hyväksi hyökkäyksissä. Palvelu on räätälöitävissä organisaatiosi tarpeisiin sopivaksi ja se voi kattaa koko organisaation tai keskittyä vain avainhenkilöihin tilanteestane ja tarpeistanne riippuen.

Haavoittuvuusskannaus

Haavoittuvuusskannauspalvelumme perustuu ennakoivan turvallisuudenhallinnan periaatteeseen, ja sen tarkoituksena on tunnistaa, arvioida ja korjata digitaalisen infrastruktuurin tekniset haavoittuvuudet. Palvelu toteutetaan joko kertaluonteisena tai jatkuvana palveluna. Palvelu kehittyy yhdessä järjestelmäkokoonpanojen ja uusien haavoittuvuuksien kanssa ja mahdollistaa säännöllisen teknisen haavoittuvuusanalyysin, joka kattaa niin verkon, verkkolaitteet, työasemat, oheislaitteet kuin palvelinjärjestelmätkin.

Evil Employee -simulaatio

Simulaatio on suunniteltu arvioimaan kuinka helposti esimerkiksi uusi työntekijä voisi kerätä organisaatiosta kriittisiä tietoja ja väärinkäyttää niitä luvattomaan tunkeutumiseen. Palvelun avulla arvioidaan myös organisaatiosi kykyä havaita ja puuttua tällaiseen vahingolliseen toimintaan. Palvelu tuottaa tietoa mahdollisista sisäpiirin uhista sekä niiden torjuntaan käytettävistä puolustusmekanismeista.

Kalasteluviestien tunnistaminen

Tietojenkalastelu on merkittävä hyökkäysmuoto. Siksi kalasteluviestien tunnistaminen -palvelumme on suunniteltu kouluttamaan henkilöstöäsi tunnistamaan ja raportoimaan kalasteluyritykset. Hallittujen kalastelusimulaatioiden avulla tarjoamme arvokasta tietoa työntekijöiden tietotasosta ja reagoinnista kalastelu-uhkiin. Tiedon avulla organisaatiosi voi tunnistaa erilaisia kehityskohteita ja kehittää kyberturvallisuuskoulutustaan niiden mukaisesti.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Me pohdimme yhdessä teille sopivat ratkaisut

Yhteydenotto