Vuoden Service Desk 2019 Netoxille

Netoxin IT-palvelu on vuoden paras

Tietoteknisiä palveluita tuottaville yrityksille tarkoitettu Vuoden Service Desk -kilpailu on ratkennut. Voiton vei tänä vuonna oululainen Netox Oy. Vuodesta 1996 lähtien jaetun palkinnon myöntää Wakaru Asiakaspalveluverkosto, jonka auditoijat arvioivat kisassa muun muassa yritysten johtajuutta, strategiaa, toimintaperiaatteita, henkilöstöhallintoa ja asiakastyytyväisyyttä. Arvioinnin vertailukohtana käytettään HDI Tukipalvelustandardia, ITIL-viitekehystä ja ISO/IEC20000-standardia.

Netoxin palvelujohtaja Aarne Haaranen on palkinnosta luonnollistestikin iloinen ja ylpeä. ”Perusteluissa sanottiin, että Service Desk on yrityksen sydän, ja että se näkyy myös ulospäin”, Haaranen siteeraa. ”Ei kai sitä tuon kauniimmin voi sanoa.” Haarasen mukaan Netoxin palvelutiimissä on saatu aikaan positiivisen tekemisen kierre. ”Kun on hyvä fiilis tehdä töitä, myös asiakkaat ovat tyytyväisiä, ja se lisää taas työmotivaatiota ja tietenkin hyvinvointia entisestään.”

Henkilöstön hyvinvointi näkyy myös Wakarun arvioinneissa, joissa todetaan esimerkiksi, että Netoxin henkilöstön vaihtuvuus on poikkeuksellisen pientä. Palvelutiimin esimies Teemu Eskola uskoo tietävänsä syyn tähän. ”Nopea kasvu alkoi näkymään työnlaadussa ja henkilöstön jaksamisessa. Onneksi tilanteeseen reagoitiin nopeasti ja aloimme tietoisesti panostamaan työhyvinvointiin, henkilöstöjohtamiseen ja rekrytointiin. Tarvittavat muutokset käsiteltiin ja toteutettiin aina yhdessä. Nyt meillä on tiimissä jokaisella oma tonttinsa, joihin apua ja tukea löytyy yhteen hiileen puhaltavalta tiimiltä.”

Netoxilla käännettiin vaikeudet upeaksi voitoksi. Kohtaamalla nopean kasvun tuomat haasteet oikeilla menetelmillä ei tilannetta saatu ainoastaan korjattua, vaan laatua myös nostettettiin huomattavasti paremmalle tasolle. Tästä kertoo myös nyt myönnetty Vuoden Service Desk 2019 palkinto.

Raadin päähavainnot Netoxista:

  • Service desk – toiminto on aidosti yrityksen toiminnan keskiössä ja muiden rakenteiden liittyminen Service Deskiin on poikkeuksellisen saumatonta
  • Service Deskin rooli strategian toteuttamisessa, johtaminen ja kehittäminen ovat yrityksen johtoryhmän säännöllisessä käsittelyssä
  • Lukuisten sertifiointien (ISO 20000, ISO 9001, ISO 27001) antama rakenteellinen jäsentyminen ja systematiikka näkyy selkeinä vastuu- ja roolirakenteina sekä työnkulkuina
  • Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat erittäin korkealla tasolla, samoin kuin suorituskykymittarit

Lisää tietoja Vuoden Service Desk -kilpailusta löytyy osoitteesta
https://blog.wakaru.fi/2019/08/27/netox-vuoden-service-desk-voittoon-2019/